Organisasjonsnavn RingNett AS
Organisasjonsnummer 971 186 631
     
Telefon 32 17 06 50
Telefax 32 17 06 51
Virtuelt møterom (konferansetelefon) 31 90 06 02 - Første innringer oppretter møterom og setter PIN
Postadresse kundesenter: Postboks 11, Sentrum
3510 Hønefoss
Postadresse Åmot: Postboks 29
3341 Åmot
E-Postadresser:
post@ringnett.no Generell henvendelse til kundeservice
reklamasjon@ringnett.no Reklamasjon, klager og mangler
faktura@ringnett.no Henvendelser vedr. faktura
oppsigelse@ringnett.no Oppsigelse av ditt abonnement